Regulamin

Użytkownicy zobowiązani są w szczególności do:

  • działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
  • uzyskania zgody na publikację wizerunku osób w sieci Internet (w szczególności zdjęć w multimediach) – jeżeli taka zgoda jest wymagana przez prawo.
  • przestrzegania norm społecznych i obyczajowymi oraz zasad współżycia społecznego – w szczególności nie używania mowy nienawiści oraz nie naruszania dobór osobistych osób trzecich.

Prowadzący blog nie ingeruje w treści zamieszczanych komentarzy z następującymi wyjątkami:

  • fragment komentarza, który – zdaniem moderatora – narusza postanowienia Regulaminu lub polskiego prawa, może zostać ukryty (zastąpiony wykropkowaniem: / … /). Na indywidualny wniosek Użytkownika pełna treść (bez wykropkowania) zostanie jednak wysłana pod wskazany adres e-mail jako materiał prywatny.
  • Prowadzący blog „wykropkuje” fragment lub cały wpis na żądanie osoby, która uzna się przez wpis pokrzywdzona – o ile Prowadzący uzna to żądanie za uzasadnione.

Przedmiotem tego bloga jest sfera publiczna  gminy Kowala i powiatu Radomskiego oraz osoby publiczne w tej sferze funkcjonujące.
W tym kontekście obowiązującą zasadą Bloga – dotyczącą zarówno Prowadzącego jak i Komentatorów – jest nie używanie nazwisk osób fizycznych (chyba, że wyrażą na to zgodę) oraz nie ingerowanie w życie prywatne zarówno osób fizycznych jak i publicznych.